Analýza a návrh informačních systémů

Toto je stránka pokynů pro studenty předmětu 4it216 Analýza a návrh informačních systémů katedry informačních technologií Fakulty informatiky a statistiky VŠE v Praze.Pokyny:

Choďte na cvičení!

Choďte na přednášky!

Základní povinná literatura ke kursu je kniha BRUCKNER, VOŘÍŠEK, BUCHALCEVOVÁ. Tvorba informačních systémů. Principy, metodiky, architektury. Praha, Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4153-6. Kupte si ji v prodejně skript VŠE nebo u Grady.

Sylabus předmětu je na isisu. Přesné podmínky hodnocení určuje vyučující na cvičení. Na ústní zkoušku se přihlašujte k vyučujícímu ze cvičení způsobem, který určí.

Otázky k ústní zkoušce jsou ke stažení zde.

Prezentace k první přednášce ke stažení (SVG 6,5MB, lze otevřít ve Firefoxu).

Zdroje k přednášce o procesním modelování:

Podklady k přednášce o MMDIS. Podrobněji v zelené knize ...

Přednáška o životních cyklech informačního systému:

Přednáška o architekturách:

Přednáška o konceptuálním modelování:

Podklady k přednášce o databázích:

Přednáška Martina Potančoka o sourcingu.

Přednáška o sourcingu.

Přednáška o službách.

Přednáška o projektovém řízení.

Předáška definity a eurest o zkušenostech z projektů.

© copyright 2013-2019 Ing. Tomáš Bruckner, Ph.D. ; email: bruckner@vse.cz